ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΈΣ ΣΚΈΨΕΙΣ

Προβλήματα με σχολικές και αυτοκτονικές σκέψειςΕπιλογή Συντάκτη
Σκληρόδερμα και το τατουάζ
Σκληρόδερμα και το τατουάζ
Έχω 18 χρόνια. Το πρόβλημά μου είναι κυρίως σχολείο. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να απαντήσω μπροστά σε ολόκληρη την τάξη, να πάω στον μαυροπίνακα (τότε παίρνω πολύ κόκκινο). Είμαι πολύ άγχος. Θα προτιμούσα να μείνω στο σπίτι και πουθενά